Για να παρακολουθήσετε το 47ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο πατήστε εδώ