ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Κανιούρας Δήμος
26ης Οκτωμβρίου 43
54623 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310233279
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Αντιπρόεδρος 

Τσακπίνης Δημήτριος
Αμπατζόγλου 33
54636 Θεσσαλονίκη
Τηλ 2310201056
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Γεν. Γραμματέας 

Τρανός Πάρης
Βας. Όλγας 196
54655 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310251501
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ταμίας 

Ζαχαριάδης Ζαχαρίας
Βας. Όλγας 196
54655 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310263063
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μέλη 

 • Ζιάκας Νικόλαος
  Μητροπόλεως 93
  54622 Θεσσαλονίκη
  Τηλ. 2310280260
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • Τσινόπουλος Ιωάννης
  Αλόης 22Γ
  55535 Θεσσαλονίκη
  Τηλ. 2310235966
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • Σακελλάρης Δημήτριος
  Εθν. Αντιστάσεως 101-103
  55534 Θεσσαλονίκη
  Τηλ. 2310460766
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.