ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συγκρότηση του Νέου ΔΣ της ΟΕΒΕ

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο ΔΣ της ΟΕΒΕ στις 12 Ιουλίου 2021. Η σύνθεση έχει ως εξής:

 • Πρόεδρος: Τρανός Πάρης
 • Αντιπρόεδρος: Ζιάκας Νικόλαος
 • Γεν.Γραμματέας: Τσινόπουλος Ιωάννης
 • Ταμίας: Οικονόμου Αθανάσιος
 • Μέλη:
  • Αστεριάδης Σόλων
  • Κοσκοσάς Αρχιμήδης
  • Τσάτσος Μιχάλης