ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οφειλές μελών ΟΕΒΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ΔΣ της ΟΕΒΕ θέλοντας να διευρύνει τον αριθμό των μελών της και να εξασφαλίσει την ευρύτερη  συμμετοχή τους στις επιστημονικές της δραστηριότητες, αποφάσισε να διευθετήσει την τροχοπέδη των μακροχρόνιων οφειλών.

Συγκεκριμένα για όλα τα μέλη που έχουν οφειλές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών και επιθυμούν να ενεργοποιήσουν την συνδρομή τους, ισχύουν τα παρακάτω:

1.     Όσοι απουσίαζαν από τα γεωγραφικά όρια της ΟΕΒΕ λόγω εργασιακών ή εκπαιδευτικών υποχρεώσεων, θα κληθούν να πληρώσουν 40 ευρώ εφόσον προσκομίσουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα.

2.    Οι υπόλοιποι μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους με το ποσό των 100 ευρώ.

Η παραπάνω ρύθμιση θα ισχύει μέχρι την 31/12/2021. Μετά από αυτήν την ημερομηνία τα μέλη θα υποχρεούνται να καταβάλουν το σύνολο των οφειλών τους προκειμένου να ταχτοποιηθούν οικονομικά.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της ΟΕΒΕ