ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υπηρεσία Παροχής Επιστημονικών Άρθρων

Στον χώρο της ΟΕΒΕ λειτουργεί Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link.

 

Έτσι, η ΟΕΒΕ δίνει την δυνατότητα στα μέλη της να αιτούνται το πλήρες κείμενο των επιστημονικών άρθρων που θεωρούν χρήσιμα για την διεξαγωγή της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Η Υπηρεσία παρέχεται πιλοτικά μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Αποστολής Εγγράφων (Secure Electronic Document Delivery System) "NIDLE".

Για αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών επισκευτείτε το site http://www.heal-link.gr/journals/

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα παραλαβής άρθρου στο oebe@hol.gr 

Το επιστημονικό άρθρο εκτυπώνεται και ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει ένα μόνο έντυπο αντίγραφο από την γραμματεία της ΟΕΒΕ.