ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ 5-6/10/2019

Κατεβάστε εδώ το πρόγραμμα της διημερίδας

Η επιστημονική εκδήλωση μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 10 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.