ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Ετήσια συνδρομή μελών ΟΕΒΕ

  Η ετήσια συνδρομή των μελών της Οφθαλμολογικής

  Εταιρείας Βορείου Ελλάδος είναι 20,00 € .

 

  Η εγγραφή στην ΟΕΒΕ κοστίζει 5,00 € .