ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

D. Frangopulos

(1951-1953)

G. Konstas

(1954-1955)

Th. Theofilaktu

(1956-1957)

D. Tsipas

(1958-1961)

Al. Karagunidis

(1962-1963)

G. Frangopulos

(1965-1966)

P. Zografos

(1967-1968)

An. Anastasiadis

(1969-1970)

G. Georgiadis

(1971-1976)

D. Polichronakos

(1977-1980)

Ach. Argalias

(1981-1982)

P. Konstas

(1983-1986)

K. Zisiadis

(1987-1988)

Stangos

(1989-1990)

D. Dereklis

(1991-1992)

Ν. Georgiadis

(1993-1994)

S. Lake

(1995-1996)

Ath. Nikolakopulos

(1997-2000) (2003-2004)

J. Pulas

(2001-2002)

N. Milopulos

(2005-2006)

N. Georgiadis

(2007-2008)

P. Oikonomidis

(2009-2010)

A. Polychronakos

(2010-2011)

Ν. Kozeis

(2013-2014)

     

Ath. Vakalis

(2015-2016)