ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Ζιάκας Νικόλαος

 Αντιπρόεδρος 

Τσινόπουλος Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας 

Αστεριάδης Σόλων

Ταμίας 

Λοκοβίτης Ευάγγελος

Μέλη 

  • Κοζέης Νίκος
  • Τσενίκογλου Χριστίνα
  • Κοσκοσάς Αρχημίδης