ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Τρανός Πάρης

 Αντιπρόεδρος 

Ζιάκας Νικόλαος

Γεν. Γραμματέας 

Τσινόπουλος Ιωάννης

Ταμίας 

Οικονόμου Αθανάσιος

Μέλη 

  • Αστεριάδης Σόλων
  • Κοσκοσάς Αρχιμήδης
  • Τσάτσος Μιχάλης