ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 O Πρόεδρος ,το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της ΟΕΒΕ δεσμεύονται στο να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στο σύνολο της οφθαλμολογικής κοινότητας.

Κάτι τέτοιο πραγματοποιείται με την εφαρμογή ενός δομημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001/2008.

Η πολιτική ποιότητας περιλαμβάνει όλα τα στάδια των υπηρεσιών που άπτονται της αρμοδιότητας της ΟΕΒΕ, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αστοχιών.

Αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα:

  • H προαγωγή της οφθαλμολογίας μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης των οφθαλμιάτρων , ειδικευόμενων και ειδικών.
  • Η επαγρύπνηση επί των επαγγελματικών συμφερόντων των εταίρων της OEBE.
  • Η εταιρεία δεσμεύεται να διαφυλάττει την πνευματική ιδιοκτησία των μελών της.
  • H δέσμευση για ένα καταρτισμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που θα διακατέχεται από θέληση και κίνητρα για αποδοτική εργασία.
  • Η δέσμευση για την ορθή τήρηση και τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η επιστημονική πρόοδος και η άμιλλα , κυρίως για τους νεότερους οφθαλμίατρους που εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη και τις επαρχιακές πόλεις της Βορείου Ελλάδος είναι ο σκοπός της ΟΕΒΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βακάλης Θανάσης